Výstavy v Týnské literární kavárně pořádá redakce České galerie, která podporuje tvůrce se zkušeností nejen s duševním onemocněním. Realizuje výstavy Skupiny F, tvůrčích lidí s hendikepem. Vytváří tak kulturní komunitu těchto lidí a organizací s podobným zaměřením a prostor pro sdílení a vzájemnou podporu. Pořádá doprovodný program formou besed, přednášek a výtvarných dílen, kde se otevírají témata umělecké tvorby a duševního zdraví.

 

Výstavy probíhají za podpory: MZČR, Magistrátu hlavního města Prahy, MČ Praha 1, Fokus Praha

 

Detaily k výstavám vám sdělí Fokus Praha na e-mailu:

skupinaf@fokus-praha.cz

 

Sledujte také jejich webové stránky nebo Facebook

O výstavách
+420 224 827 807 info@tynskakavarna.cz